STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidat dokaže doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
 
Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI, PTI) ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.
 
Poklicna matura poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi peti maturitetni predmet. 
 
Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- slovenščina, 
- izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta (strojništvo ali računalništvo).
 
Predmeti izbirnega dela poklicne mature so: 
- matematika ali tuji jezik (angleščina ali italijanščina), 
- izdelek oz. storitev z zagovorom (četrti predmet poklicne mature).
 
Več informacij o poklicni maturi: 
- jesenski izpitni rok poklicne mature 2017/2018
 
 

Dodatna pojasnila o poteku poklicne mature dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije, Eriki Korošec, v kabinetu poklicne mature 0.3.

 

Prijava k poklicni maturi

Predmeti poklicne mature

Koledar aktivnosti za 4. izpitno enoto (jesenski rok)

Teme za opravljanje 4. predmeta PM, strojni tehnik

Teme za opravljanje 4. predmeta PM, tehnik računalništva

Smernice za izdelavo poročila o izvedbi 4. predmeta PM

Obrazci

 
 
 
 
 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?