STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Zaposleni

Vodstvo šole:
 
Ravnatelj: Iztok Drožina
Pomočnica ravnatelja: Natalija M. Ambrožič 
Vodja praktičnega pouka: Aleksander Pohlen
 

Seznam učiteljev:
 
Učitelj Predmet, ki ga poučuje Razrednik Nadomestni razrednik
Babič, Biljana Praktični pouk 1. F Melina Gorjan
Božič, Matej Praktični pouk 2. Čb Joža Umer
Cerkvenik, Karmen Matematika    
Dragutinović, Tadej Praktični pouk    
Đorović, Aleksandar Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Falkner, Anja Italijanščina    
Florjančič, Andrej Računalništvo    
Furlan, Katarina Angleščina 3. CF Martina Podgorelec
Gazič, Mojca Likovna umetnost, umetnost, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. E Sabina Žigon
Gorjan, Melina Praktični pouk    
Grižonič, Simon Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Bs Franjo Kuzman
Harcet, Franjo Praktični pouk 3. Č Barbara Hrvatin
Hreščak, Erika Angleščina 1. B Janko Kokole
Hrvatin, Barbara Podjetništvo, organizacija poslovanja    
Ivančič, Matjaž Fizika 1. Bg Marija Slavec
Jahn, Marjan Praktični pouk    
Jurkovič, Ana Slovenščina 1. Ča Tadej Dragutinović
Jurkovič, Marija Matematika 3. B Simona Paulič Diesel
Kastelic, Nedjan Praktični pouk    
King, Mojca Matematika 5. Bs Aleksander Sluga
Kocjančič, Dolores Italijanščina 4. B Aleksander Pohlen
Kocjančič, Nevio Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 2. ČaD Erika Šavron
Kokole, Janko Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Korošec, Erika Geografija, družboslovje, psihologija 1. Ag Leda Soldevilla
Kozjak, Igor Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Krt, Siniša Zgodovina, družboslovje 2. Ag Andrej Florjančič
Kuzman, Franjo Praktični pouk    
Ledinek Pahor, Bianka Slovenščina 2. B Marjan Jahn
Lenassi, Andreja Matematika 2. CbF Bojana Pečar Bole
Mahne Kalin, Alan Praktični pouk    
Maraž, Jelica Slovenščina 3. Ag Igor Kozjak
Mavrič, Barbara Angleščina    
Mejak, Giliola Italijanščina 4. A Aleksandar Đorović
Mikolavčič, Mitja Športna vzgoja 3. D Marko Škerjanc
Nanut Planinšek, Zdenka Naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Novoselec, Katarina Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Parovel, Tomaž Fizika, naravoslovje    
Paulič Diesel, Simona Angleščina    
Pečar Bole, Bojana Biologija, naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Plaznik, Jadran Športna vzgoja 2. A Nedjan Kastelic
Podgorelec, Martina Praktični pouk    
Pohlen, Aleksander Praktični pouk    
Pregeljc, Damjana Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 3. A Dušan Šircelj
Rečnik, Robert Praktični pouk    
Rihter, Marko Praktični pouk    
Rudl, Ensi Slovenščina 4. Ag Karmen Cerkvenik
Sabotin, Senka Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Br Katarina Novoselec
Slavec, Marija Kemija    
Sluga, Aleksander Praktični pouk    
Soldevilla, Leda Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Šavron, Erika Družboslovje, italijanščina 2. G Mitja Trajbar
Šircelj, Dušan Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi     
Škerjanc, Marko Praktični pouk    
Štemberger, Samo Družboslovje 1. G Janko Weber
Trajbar, Mitja Praktični pouk    
Umer, Joža Družboslovje, sociologija    
Uranjek, Damjan Športna vzgoja 2. CaE Elen Zrinski
Valentič, Maja Italijanščina 1. A Jadran Plaznik
Vergan, Helena Angleščina 5. Br Tomaž Parovel
Vigini, Daniel Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. C Marko Rihter
Vouk, Renato Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. D Robert Rečnik
Weber, Blaž Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Zrinski, Elen Slovenščina    
Žigon, Sabina Slovenščina    
Žnidarič, Maja Matematika 1. Čb Zdenka Nanut Planinšek

 


Ostali strokovni delavci:

Svetovalna delavka: Alenka Marčetič

Knjižničarka: Mojca Ivančič

Laborantka za biologijo: Adrijana Šuligoj

Laborant za fiziko: Igor Kukanja

Laborantka za kemijo: Nevenka Bračun

 


Medpodjetniški izobraževalni center (MIC):

Vodja: Angel Šav, tel. 05 6625270

Administratorka: Alenka Jenko, tel. 05 6625230

 


Tehnični delavci:

Tajnik viz Ⅳ: Alma Grando

Računovodja: Lidija Kotnik

Knjigovodja: Maja Poljak

Vzdrževalec računalniške opreme: Branko Poklar

Hišnik: Igor Kukanja

Čistilka: Nermina Husičić

Čistilka: Namka Veladžić

Čistilka: Elvira Hodžić

Čistilka: Ekrema Topčagić

Čistilka: Munevera Smajlović

Vzdrževalec: Sejad Hodžić

Vzdrževalec: Tadej Ielusic Šuštar

Vzdrževalec tehnik Ⅴ: Tomaž Parovel

 

 

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux