STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

MATURA, ZAKLJUČNI IZPIT

SPLOŠNA NAVODILA PRI IZVEDBI SPLOŠNE in POKLICNE MATURE ter  ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020 – spomladanski rok

  • Šola bo za posamično vstopanje dijakov dovolj zgodaj odprta.
  • V času prihodov dijakov v šolo bo pri stranskem vhodu (največ trije vhodi – določeni  glede na razporede, objavljene pred opravljanjem izpita) odrasla oseba, ki bo skrbela, da se ukrepi izvajajo. Dijak bo moral vsak dan nadzorni osebi pokazati osebni dokument in podpisano izjavo – Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Kdor navedenih dokazil ne bo imel s seboj ali jih nadzorni osebi ne bo pokazal, ne bo mogel vstopiti v šolo. Dijak lahko zamudi pri vstopu do največ 20 minut (v razredu do največ 30 minut). 
  • Ob vstopu dobijo vsi dijaki masko, vrečko, v katero bodo med pisanjem predmetov mature/zaključnega izpita odlagali svojo masko, prinesejo s seboj.
  • Dijaki bodo v šolo prihajali 15 minut pred začetkom mature (pisni del 8.15, ostalo odvisno od razporeda) in se v šoli in pred njo ne bodo predčasno zadrževali. 
  • Razporedi pisnega in ustnega dela bodo objavljeni v naslednjem tednu. 
  • Dijake se o poteku pisnega in ustnega dela obvesti predčasno po e-pošti in na šolski spletni strani.
  • Dijakom/kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k spomladanskemu roku in se ga iz utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti, je omogočeno (posebno vlogo pošljejo na pristojno državno komisijo), da pristopijo k jesenskemu roku (upošteva se jim kot prvi pristop – za vpis na fakultete).
  • Pomembno: Dijaki/kandidati telefonov in ročnih ur ne smejo prinašati v šolo!
 
SPLOŠNA MATURA
 
Pripravljen je razpored kandidatov po učilnicah na pisnem delu splošne mature.                                                    

Razpored

 

Potek zaključnega izpita

Potek zaključnega izpita - frizer

Potek zaključnega izpita - strojništvo  in računalništvo

 
Razpored

Frizer

Računalnikar

Avtoserviser

Pomočnik v tehnoloških procesih

Instalater strojnih instalacij

 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux