Dogodki

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2023/2024

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2023/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2023/2024 (v priponki).Za šole, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, in je bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke.

Kandidati ste v 2. krogu izbirnega postopka izobraževalne programe rangirali. Kar pomeni, da ste bili sprejeti na prvi izobraževalni program, za katerega ste imeli zadostno število točk.

Kandidati, ki ste dosegli enako ali večje število točk od spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka, ste na izobraževalni program sprejeti. Do 30. 6. 2023, do 14. ure, morate na prvotno izbrani srednji šoli (na tisti srednji šoli, na kateri imate prijavnico, ki ste jo oddali za 1. krog vpisnega postopka) prevzeti dokumentacijo in jo prenesti na srednjo šolo, na katero ste bili sprejeti. S seboj prinesite spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Na srednji šoli boste dobili sklep o sprejetju na izobraževalni program in potrdilo o vpisu.

Kandidati, ki ste dosegli manj točk od spodnje meje 2. kroga izbirnega postopkana vseh izobraževalnih programih, ki ste jih rangirali, niste sprejeti na noben program. Spremljajte spletno stran ministrstva, na kateri bodo 3. 7. 2023 objavili prosta mesta po 1. in 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidati, ki ste bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na programe, ki jih izvajamo na Srednji tehniški šoli Koper, pridete v pisarno svetovalne službe v petek, 30. 6. 2023, med 8. in 14. uro, da uredite vse potrebno glede vpisa. S seboj prinesite spričevalo o zaključku šolanja in prijavnico z vso že oddano dokumentacijo, če ste bili prvotno prijavljeni na izobraževalni program na drugi srednji šoli.

Za vse informacije sem vam na voljo na telefonski številki 05-66 25 233 ali na e-naslovu: kim.pletikos-pucer@sts.si.

Skip to content