STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Poklicno-tehniško izobraževanje strojni tehnik

Program traja dve leti in je namenjen dijakom, ki uspešno zaključijo 3-letne programe na naši šoli (inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, mehatronik operater) ter se še nimajo namena zaposliti, temveč želijo nadaljevati z izobraževanjem.

S končanim programom je dijak usposobljen za:

 • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbiranje standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
 • matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; 
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
 • načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve;
 • sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in pri predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
 • izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
 • izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
 • oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 249 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo iz predmetov, ki so predvideni za program strojnega tehnika. S tem si kandidati pridobijo V. stopnjo izobraževanja. Po končanem šolanju se lahko v skladu z razpisom prijavijo in vpišejo na višje ter visoke strokovne šole in na nekatere univerzitetne programe, če opravijo še 5. maturitetni predmet. Po opravljeni maturi, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju, pa se lahko vpišejo še na vse ostale univerzitetne programe. 

 

 

Predmetnik

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux