STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Avtoserviser

Avtoserviser je nov, moderen poklic. Zaradi sodobne proizvodnje avtomobilske industrije mora avtoserviser obvladati številne naloge, povezane z vozilom, od mehanike do elektrike oz. elektronike. 

S končanim programom je dijak usposobljen za:

 • postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
 • vzdrževanje in popravilo pnevmatik ter platišč na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila;
 • svetovanje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč ter popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu;
 • postavljanje standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve mehaničnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve električnih in elektronskih sistemov, naprav ter napeljav na vozilih;
 • vzdrževanje, popravila in nastavitve pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri servisiranju in popravilih vozil;
 • uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Vpis v ta program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj. 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 588 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli.

 

 

Predmetnik

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux