STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave.

Delo inštalaterja strojnih inštalacij je razgibano, saj preživi precej časa na terenu. Veliko dela s strankami, slediti mora novostim v stroki, znati pripravljati dele inštalacijskih napeljav, jih vgrajevati, vzdrževati in pregledovati. Pozna tudi ekološke in požarno-varnostne predpise ter temeljna pravila o racionalni rabi energije.

S končanim programom je dijak usposobljen za:

 • izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblikovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh;
 • dimenzioniranje osnovnih elementov instalacij in izbiro osnovnih elementov za enostavno napeljavo;
 • izvajanje osnovnih postopkov plamenskega varjenja in lotanja ter lepljenja kovinskih in nekovinskih materialov;
 • oblikovanje in izdelavo montažnih elementov in izvajanje popravil;
 • izvajanje protikorozijske, toplotne in protihrupne zaščite strojnih instalacij;
 • preizkušanje in zagon energetskih naprav in napeljav;
 • vzdrževanje in servisiranje različnih strojnih instalacij;
 • uporabo ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja, poslovnega načrta ter obvladovanje stroškov in kalkulacij.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.


Vpis v ta program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj. 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 591 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programu strojni tehnik in tehnik mehatronike, ki se izvajata na naši šoli.

 

 

Predmetnik

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux