STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Mehatronik operater

Program mehatronik operater združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. 

S končanim programom je dijak usposobljen za:

 • izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji;
 • upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih ter mehanskih veličin in parametrov;
 • kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa in okovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno-izhodnimi krmilnimi elementi;
 • ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju;
 • spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja;
 • pripravljanje stroja v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravljanje poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli;
 • spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
 • pregledovanje splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje);
 • uporabljanje računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje;
 • uporabo standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
 • izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

  

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje. 

Vpis v program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 598 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli.  
 

 

Predmetnik

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux