STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Strojni tehnik

Strojni tehnik konstruira in projektira stroje ter zna pisati računalniške programe, s pomočjo katerih ti stroji delujejo. Načrtuje proizvodnjo industrijskega obrata ter razporeja ljudi na delovna mesta. Program strojnega tehnika traja štiri leta.

S končanim programom je dijak usposobljen za:

 • uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbiranje standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
 • matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
 • načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve; 
 • sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in pri predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
 • izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
 • izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
 • presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
 • presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
 • oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
 • iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v vsakem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 595 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se lahko po opravljeni poklicni maturi zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Vpišejo se lahko tudi na nekatere univerzitetne programe, če poleg poklicne mature opravijo še 5. maturitetni predmet, ki ga določijo visokošolski zavodi.

Za vpis na vse ostale univerzitetne programe morajo dijaki opraviti maturo, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju. Veliko strojnih tehnikov po končani srednji šoli nadaljuje izobraževanje, ostali se zaposlijo, saj jim širina znanja, obogatena z delovnimi izkušnjami, omogoča, da se z dodatnim izobraževanjem dobro prilagodijo novi proizvodni tehniki.

 

Predmetnik

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux