STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Tehnik računalništva

Tehniki računalništva se usposobijo za reševanje tehničnih težav. Spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi ter semantiki pri pisanju programov, instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Program traja 2 leti in se zaključi s POKLICNO MATURO, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz računalništva, pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor.
 
Bodoči tehniki računalništva se lahko izobražujejo po individualnem ali skupinskem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja. Pri individualnem se sami pripravljajo na izpite ter si sami poiščejo delodajalca, pri katerem pridobijo praktična znanja ter opravljajo praktično usposabljanje (PUD). Na dvoletni individualni organizacijski model izobraževanja  se lahko vpišejo le tisti, ki imajo zaključeno triletno šolo ustrezne strokovne smeri. 
 
V dvoletni skupinski organizacijski model izrednega izobraževanja pa vpisujemo tiste, ki imajo zaključeno triletno šolo ustrezne strokovne smeri (računalnikar, avtoserviser). Na izpite se pripravljajo v majhni skupini, s predavanji in izpiti v popoldanskem času. Praktična znanja si pridobijo v naših delavnicah, praktično usposabljanje pri delodajalcu pa si poiščejo sami. V dveh letih jih naši učitelji pripeljejo do poklicne mature, ki obsega že navedene predmete. Na lastno željo lahko opravljajo tudi 5. maturitetni predmet splošne mature.  
 

Predmetnik

 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux