STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Splošna matura

 

Splošna matura je državni izpit, s katerim kandidat dokaže doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, in usposobljenost za univerzitetni študij.

Opravlja jo lahko kandidat, ki je uspešno končal četrti letnik gimnazije in tudi kandidat, ki bo v letu, v katerem bo opravljal splošno maturo, dopolnil najmanj 21 let. 

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere iz izbirnega dela.

 

Predmeti skupnega dela splošne mature, ki jih lahko kandidat opravlja na STŠ Koper, so:

- slovenščina,

- tuj jezik (angleščina ali italijanščina) in

- matematika.

 

Predmeti izbirnega dela splošne mature, ki jih lahko kandidat opravlja na STŠ Koper, so:

- tuj jezik (angleščina ali italijanščina),

- fizika,

- zgodovina,

- računalništvo ali

- mehanika.

 

Tuj jezik (angleščina, italijanščina) in matematiko lahko kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti. Vsi ostali predmeti, z izjemo slovenščine, se izvajajo na osnovni ravni.  Pri slovenščini ni mogoče izbirati zahtevnostne ravni.

Več informacij o splošni maturi:

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2021/2022
 
Dodatna pojasnila o poteku splošne mature dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije, Senki Felicijan, na spletnem naslovu senka.felicijan@sts.si.
 
 
Obrazci za kandidate (kliknite na povezavo za prenos):

Prijava k splošni maturi (tisti, ki opravljajo maturo v celoti)

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature (tisti, ki opravljajo dodatni predmet)

Prijava k izpitu (tisti, ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno na splošni maturi)

Odjava od splošne mature – izpita (tisti, ki se želijo od mature ali izpita odjaviti)

Predprijava k splošni maturi

Predprijava k izpitu iz predmeta splošne mature

 
Obvestila za kandidate (kliknite na povezavo za prenos):
 
 
Pomembno:
Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja.
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux