STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Vpis v 4. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja

V poklicno-tehniško izobraževanje se lahko vpišejo dijaki, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje ustrezne usmeritve.

Dijaki, ki so zaključili program:

AVTOSERVISER – imajo na naši šoli možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike;

MEHATRONIK OPERATER – imajo na naši šoli možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike;

RAČUNALNIKAR  –  imajo na naši šoli možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem  poklicno-tehniškem izobraževanju v programih tehnik računalništva in tehnik mehatronike;

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – imajo na naši šoli možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik in tehnik mehatronike.

 

POMEMBNI DATUMI V PRIJAVNO-VPISNEM POSTOPKU (za poklicno-tehniško izobraževanje)

- Do 12. maja 2023 – prijava  za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

 

- Do 17. maja 2023 – javna objava številčnega stanja prijav na (spletni strani MIZŠ).

 

- Do 1. junija 2023 – morebitni prenosi prijav.

Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

 

- Do 20. junija 2023 – obveščanje dijakov o morebitni omejitvi vpisa. Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 1. juniju 2023 bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje, sprejela sklep o omejitvi vpisa ali spremembi obsega vpisa (morebitno povečanje obsega razpisanih mest).

 

- Do 3. julija 2023 – vpis prijavljenih kandidatov.

Za dijake, ki bodo opravili zaključni izpit na naši šoli v spomladanskem rok, bo šola podatke o pogojih pridobila iz obstoječih evidenc. Dijaki, ki bodo zaključni izpit opravili v jesenskem roku, bodo v svetovalno službo prinesli spričevalo zaključnega izpita takoj, ko ga bodo prejeli, vendar šola tem dijakom ne zagotavlja vpisnega mesta. Po 3. juliju šola lahko sprejme tudi dijake, ki do 12. maja niso oddali prijave za vpis in izpolnjujejo pogoje za vpis. Vpis poteka do zapolnitve prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2023.

V primeru, da bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest in bo šola s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje, vpis omejila, bo vpisni postopek potekal nekoliko drugače in bodo dijaki o njem pravočasno obveščeni.

V primeru omejitve vpisa prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz slovenščine, matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk;
  • učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisom in vpisnim postopkom dobite pri svetovalnih delavkah:

danijela.jelisavac@sts.si (za program STROJNI TEHNIK – PTI),

alenka.marcetic@sts.si  (za programa TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI in TEHNIK MEHATRONIKE – PTI).

 

Rokovnik za vpis v program PTI

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux