STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Knjižnica

Šolsko knjižnico vodi Mojca Ivančič.

Knjižnica opravlja strokovno bibliotekarsko delo, svetuje dijakom in učiteljem ob izposoji knjig, sodeluje z aktivi na šoli, izvaja vzgojno-izobraževalno delo z dijaki, ureja učbeniški sklad in vodi šolsko kroniko. Ob pomembnih literarnih obletnicah in dogodkih pripravlja razstave, organizira tudi srečanja z literarnimi ustvarjalci.

V okviru pedagoškega dela knjižničarka seznani dijake prvih letnikov z delom šolske knjižnice, izvaja knjižnično informacijska znanja v programu gimnazije v sklopu obveznih izbirnih vsebin, organizira obisk knjižnega sejma za dijake 1. letnika tehniške gimnazije, organizira  obisk knjižnice Srečka Vilharja za dijake 1. letnikov gimnazijskega programa in organizira obisk gledališke predstave v Ljubljani v Šentjakobskem gledališču, ki se navezuje na maturitetni esej pri slovenskem jeziku.

Urnik knjižnice: vsak delovni dan od 7.00 do 14.30.

 

KNJIŽNIČNI RED

 

 • Člani šolske knjižnice so lahko vsi zaposleni na šoli, vsi dijaki in tudi odrasli, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu.
 • Uporabnikom knjižnice je na voljo uporaba gradiva v knjižnici, izposoja na dom, seznanjanje z novostmi in uporaba javno dostopnih elektronskih virov. Članarine ni.
 • Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga lahko uporabljajo v čitalnici. Na dom si lahko izposojajo knjižno gradivo za 14 dni, podaljšajo ga lahko še za 14 dni, serijske publikacije si lahko izposodijo za 3 dni, referenčno gradivo (leksikone, slovarje, atlase …) pa po dogovoru s knjižničarjem.
 • Knjižnica in čitalnica sta namenjeni branju, učenju in iskanju gradiva.
 • Računalniki so namenjeni iskanju podatkov za šolsko delo in pošiljanju elektronske pošte.
 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik nadomesti z novim ali ga plača.
 • Ob koncu šolskega leta dijaki poravnajo vse obveznosti v šolski knjižnici.
 • V knjižnici se ne uporablja telefonov, ne prinaša se hrane in pijače in potrebna je obzirnost do vseh uporabnikov.

 

Dodatna pravila zaradi virusa COVID-19

 • Od 1. septembra 2020 dalje je znova možna uporaba čitalniškega dela knjižnice in prav tako je možna uporaba računalnikov ob dodatnih ukrepih.
 • Ob vstopu v knjižnico si je potrebno razkužiti roke in potrebna je uporaba maske, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medsebojne razdalje.
 • Za računalnikom je lahko en dijak, prav tako se sedi posamezno za mizami, če dijaki niso iz istega razreda.
 • Po vsaki uporabi bodo računalniki in mize razkuženi.


UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je bil organiziran v šolskem letu 1997/1998. Pri vzpostavitvi učbeniškega sklada je s finančnimi sredstvi sodelovalo ministrstvo. Dijaki si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike, ki jih izberejo učitelji, ki poučujejo določen predmet. Izposojevalnina znaša eno tretjino maloprodajne cene in jo poravnajo po položnici.
Dijaki tudi dobijo navodila, kako ravnati z izposojenimi učbeniki, to je, da se v izposojene učbenike ne piše, ne dela opomb, da se jih vrne z zaključkom šolskega leta. 
 

Seznam učbenikov za 2021-22

 

Enostavno naročanje ter nakup učbenikov in potrebščin

Ob koncu pouka dijake vedno seznanimo z informacijami o tem, katera učna gradiva in šolske potrebščine boste potrebovali v prihodnjem šolskem letu, ponudimo pa vam tudi možnost naročanja in nakupa.
 
Možnost hitrega in enostavnega naročila učnih gradiv in potrebščin vam ponujajo Kopija nova, Libris in Mladinska knjiga. Več informacij imare v priloženih linkih.
 

Naročilnice Kopija nova

Naročilnice Libris

Naročilnice Mladinska knjiga

 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux