STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Izpeljani projekti

 
 • 2020–2023: Mednarodni projekt KA1 Erasmus+ z naslovom Poklicne kompetence – vstopnica v svet zaposlitve (mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini)

Partnerji: Srednja tehniška šola Koper, Travelmania, Tellus Spain in Braga Mobility. 

V šolskem letu 2021/22 sta bili izpeljani dve mobilnosti: Na Portugalsko in na Poljsko.
Oktobra 2021 je 12 dijakov smeri strojni tehnik in tehnik mehatronike opravljalo tritedensko prakso v podjetjih v mestu Braga na Portugalskem. Maja 2022 je 13 dijakov smeri računalnikar in avtoserviser opravljalo tritedensko prakso na podjetjih v Krakovu na Poljskem. 

V šolskem letu 2022/23 smo izpeljali eno mobilnost: 12 dijakov smeri strojni tehnik je oktobra 2022 opravljalo prakso v training centru v Salamanci v Španiji. 

Cilj:
- dijaki izboljšajo znanje angleškega jezika,
- dijaki se naučijo osnovnih fraz portugalščine/poljščine/španščine,
- dijaki spoznajo kulturo in zgodovino države, v kateri opravljajo prakso,
- dijaki postanejo bolj odprti, komunikativni, samozavestni, samoiniciativni,
- dijaki spoznajo nove metode dela in drugačne pristope poučevanja, ki jih uporabljajo v tujini,
- dijaki spoznajo razliko v načinu dela in organizaciji podjetij v drugih državah. 

 
 • 2019–2021: Dvoletni mednarodni projekt KA2 Erasmus + z naslovom The School Business Alliance for the Digital Economy (2019-1-UK01-KA201-061379)
 
Partnerji
 
Vodilni partner: 
- ASTON UNIVERSITY – United Kingdom – Birmingham
 
Ostali partnerji:
- Working with Europe/Treballant amb Europa Associació – Spain – Banyoles  
- Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria – Slovenija – Koper 
- Primorska gospodarska zbornica – Slovenija – Koper 
- CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF STARA ZAGORA – Bulgaria – Stara Zagora
- Targovska gimnazia Knyaz Simeon Tarnovski – Bulgaria – Stara Zagora
- SABA – The Republic of North Macedonia – Skopje
- Regional enterprise support center – The  Republic of North Macedonia – Skopje
- ANKARA ESNAF ve SANATKARLARI ODALARI BIRLIGI. – Turkey – Ankara  
- ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI  – Turkey – Ankara   
 
Cilj projekta je vzpostaviti (lokalno in regionalno) trajne povezave (infrastrukture) med šolami in podjetji, ki jih lahko uporabimo in so nam na voljo, ko želimo dijake vključevati v učenje podjetništva v resničnem svetu, izven šole. Ključno vlogo naj bi pri tem imele pristojne zbornice. 
 
Namen je z izmenjavo izkušenj in znanj med vsemi partnerji in partnerskimi državami projekta  poiskati skupni model, da bi lahko s pomočjo gospodarskih zbornic v vsaki državi vzpostavili trajna partnerstva med šolami in podjetji, ter spodbujati podjetnosti med dijaki in učitelji. Šole in učitelji so izzvani, da ustvarijo potrebne eko-sisteme podjetniškega sodelovanja z lokalno skupnostjo. 
 
Gospodarske zbornice imajo odlično poslovno in podjetniško mrežo partnerjev, kot take naj bi spodbujale podjetniško učenje in miselnost v družbi na splošno, zlasti med mladimi. 
 
V OKVIRU PROJEKTA BODO NASTALI ŠTIRJE REZULTATI:
1. PRISTOJNE ZBORNICE KOT VZPODBUJEVALCI PRIDOBIVANJA PODJETNIŠKIH ZNANJ V ŠOLAH (smernice)
2. PODJETNIŠKO UČENJE DIJAKOV – V PRAKSI
3. ZDAJ ZMOREMO! VIDEO Gradivo
4. DOKUMENT: PRIPOROČILA OBLIKOVALCEM POLITIK: ZAKAJ SO STALNA PARTNERSTVA ŠOL IN PODJETIJ EDINA POT ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
 
Projekt traja od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021. V tem času so predvidena štiri partnerska srečanja in mobilnost učiteljev v juniju 2020. V projektu bodo aktivno sodelovali tudi dijaki.  Septembra 2021 bomo rezultate projekta na predstavitvenem dogodku predstavili širši javnosti.  
 
Povezava na projekt na EU spletni strani:
 
 • 2018–2020: Dvoletni mednarodni projekt KA2 Erasmus+ z naslovom Let's Robot Waste
 
Partnerji: Srednja tehniška šola Koper, Ukmerges Antonos Smetanos gimnazija (Litva, splošna gimanzija) in Budapesti Gepeszeti Centrum Mechatriniki Skagimanziuma (Madžarska, srednja tehniška šola, specializirana za mehatroniko). Vsaka šola je povezana z lokalnim podjetjem za ločevanje odpadkov (pri nas je to Marjetica Koper), ki bo tudi aktivno sodelovalo v projektu. Prav tako je vsaka šola povezana še z enim lokalnim podjetjem, ki bo po potrebi pomagalo pri izdelavi robotka (pri nas je to Hidria).
 
Starost dijakov v projektu: 16-19 let. Na STŠ Koper bodo vključeni dijaki smer tehniška gimnazija (oba modula)  in po potrebi še strojni tehniki. 
 
Mobilnosti: za 7 dni (5 delovnih in 2 za pot) potuje vedno 6 dijakov in 3 učitelji (2 učitelja ter projektni vodja), ne glede na državo. 
 
Cilji projekta:
- Internetna platforma za projekt (povezana z ostalimi) 
- Robot za ločevanje smeti (+ display z navodili o ločevanju)
- Skype poučevanje ostalih partnerjev (+ video posnetki) 
- Snemana  predavanja okoljevarstvenega podjetja 
- Brošura v vseh uradnih jezikih partnerskih držav in v angleščini (razdeljena med lokalno skupnost) 
 
Sodelujoči učitelji: Simon Grižonič, Igor Kozjak, Tomaž Parovel in Simona Paulič (vodja projekta). 
 
 • 2017–2019: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Improved  Vocational Skills- Better Employability – mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini
 
V tujini bo prakso opravljalo 40 dijakov različnih usmeritev: 10 dijakov smeri tehnik računalništva bo na Malto odšlo konec oktobra 2017,  nova skupina iste usmeritve jim bo sledila oktobra 2018. V projekt je vključen tudi program frizer, dijaki  bodo dve leti zapored (marca/aprila 2018 in marca/aprila 2019)  prakso opravljali v Veliki Britaniji. 
 
Dijaki smeri tehnik računalništva (4. in 5. letnik) bodo tri tedne prakso opravljali v podjetjih na Malti (z njimi bosta dva spremljevalca), dijaki smeri frizer pa bodo tri tedne prakso opravljali v posebej za to usposobljenem training centru. 
 
Namen projekta je, da dijaki utrdijo in izboljšajo praktično znanje, pridobijo dodatno praktično znanje tudi izven svojega strokovnega področja, utrdijo in izboljšajo znanje angleščine ter IKT-znanje, da se spoznajo z zgodovino in kulturo  ciljne države in z možnostjo zaposlitve v tujini ter da dobijo vpogled v podjetništvo. 
 
 • 2017–2019: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Industrijska računala i mikroupravljači u mehatronici s hrvaško srednjo šolo iz Buzeta 
 
Dijaki iz Buzeta se bodo na STŠ Koper izobraževali na področju mehatronike. S profesorji bodo pri nas na praksi decembra 2017 in decembra 2018 ter januarja 2018 in januarja 2019  (predvidene so štiri skupinske mobilnosti po 14 dni).
 • 2015–2017: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Better Knowledge - Better Employment –  mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini
 
V tujini je prakso opravljalo 40 dijakov različnih usmeritev: 10 dijakov smeri tehnik računalništva je na Malto odšlo novembra 2015, 10 dijakov smeri frizer  pa novembra 2016,  20 dijakov smeri  strojni tehnik je 2 leti zapored (marca 2016 in marca 2017)  prakso opravljalo v Belgiji. 
Dijaki smeri tehnik računalništva (4. in 5. letnik) ter smeri frizer (3. letnik) so prakso opravljali v podjetjih na Malti (z njimi sta bila dva spremljevalca),  dijaki smeri strojni tehnik (višji letniki) so bili na praksi (skupaj z dvema  spremljevalcema) na belgijski srednji šoli ter v podjetju VDAB, s katerim smo že sodelovali v projektu LDV Partnerships (CNC-tehnologija – projekt CNC Can Happen Everywhere). Glavni namen projekta je bil, da so dijaki utrdili in izboljšali praktično znanje, pridobili dodatno praktično znanje tudi izven svojega strokovnega področja, utrdili in izboljšali znanje angleščine ter      IKT-znanje. Prav tako so dijaki spoznali zgodovino in kulturo Malte/Belgije, si ogledali različna podjetja in se seznanili z idejo podjetništva. 
 
 • 2015–2017: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ s hrvaško srednjo šolo iz Buzeta
 
Dijaki iz Buzeta so se na STŠ Koper izobraževali na področju CNC-tehnologije in varjenja. S spremljevalnimi profesorji so bili pri nas na praksi decembra 2015 in decembra 2016  ter januarja 2016 in januarja 2017 (opravili so štiri skupinske mobilnosti po 14 dni).  Ob tem so si ogledali Luko Koper, Hidrio Koper, TitusPlus (bivša Lama Dekani) ter podjetje Akrapovič v Črnomlju. 
 
 • 2015–2017: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ (šolska partnerstva) na tematiko gradovi in kulturna dediščina
 
Projekt je vključeval partnerje iz Slovaške, Litve, Slovenije in Turčije. Dijaki štirih  srednjih šol so skupaj s profesorji spoznavali gradove in kulturno dediščino partnerskih držav na malo drugačen, sodobnejši način, ter so s pomočjo moderne IKT snemali videe, pripravljali filme, reklame za gradove, izdelali so grajski koledar ... –  ustvarjali so različne materiale za sodobnejše poučevanje zgodovine, prav tako so učitelji zgodovine poučevali dijake partnerskih držav ter se seznanili s šolskim sistemom, pravili in metodami poučevanja v partnerskih državah. V vsaki državi je bilo delo tesno povezano tudi z lokalnim muzejem, ki  je občutno pripomogel h kvalitetni izpeljavi projekta. Naša šola je uspešno sodelovala s Pokrajinskim muzejem Koper. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3xhGrPIe0jg

https://www.youtube.com/watch?v=0oCgA0ODAbI

https://www.youtube.com/watch?v=akOCWd0n3Gs

https://www.youtube.com/watch?v=xlbjaxOLCGQ&feature=youtu.be

 
 • 2014-2015: Enoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Technical Skills-Knowledge of the Future - mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini
Mobilnost je bila izpeljana novembra 2014 (Malta) in marca 2015 (Slovaška). 
V tujini so bili na praksi dijaki smeri tehnik računalništva (Malta) ter avtoserviser (Slovaška). 10  dijakov smeri tehnik računalništva (4. in 5. letnik) je opravljalo prakso v podjetjih na Malti (z njimi sta bila dva spremljevalca), 10 dijakov smeri avtoserviser (2. in 3. letnik) pa je bilo na praksi na slovaški srednji šoli, s katero smo že sodelovali v LDV projektu (pri nas je bilo na praksi 10 dijakov 3. letnika smeri frizer (z dvema spremljevalcema)). 
 
 • 2013-2015: Dvoletni mednarodni projekt Leonardo da Vinci – partnerstvo z naslovom CNC can happen everywhere
STŠ Koper je sodelovala z belgijsko in norveško srednjo šolo, vsaka šola pa je imela za podporo še lokalno partnersko podjetje (pri nas je bilo to podjetje DAG d. o. o. iz Kampela). V projekt so bili vključeni dijaki višjih letnikov smeri strojni tehnik. Glavna tema projekta je bila CNC-tehnologija, poučevanje le-te, prenos znanja s področja CNC-tehnologije med državami, delo na skupnem produktu (izdelali smo poseben USB-ključek) ter vzpostavitev internetne platforme z navodili za CNC-tehnologijo. Izpeljan je bil tudi pogovor z delodajalci, ki so razložili, katere kompetence pričakujejo od bodočih zaposlenih.
Znotraj projekta sta bili izpeljani tudi dve mobilnosti naših dijakov in osebja naše šole - na Norveško (novembra 2013) ter v Belgijo (oktobra 2014). 
 
Več o projektu: klik!
 
 • 2013-2015: Dvoletni mednarodni projekt Leonardo da Vinci Transfer of Innovation;  TRAP-EE (TRAining Personnel towards operational Energy Efficiency of the buildings)
Glavni koordinator projekta, ki je bil namenjen učinkoviti rabi energije, je bil Inovacijsko-razvojni inštitut iz Ljubljane. Ključni namen je bil razvoj izobraževalnega programa za razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje večje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnejšega notranjega okolja v javnih stavbah. V izobraževanje je bil vključen tudi hišnik naše šole.
Sodelovali so partnerji iz Slovenije, Hrvaške in  Avstrije. 
 
Več o projektu: klik!
 
 • 2013-2014: Enoletni mednarodni projekt Leonardo da Vinci Mobility z naslovom Hairdressing Skills of the Future - mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini
Projekt je vključeval mobilnost naših dijakov smeri frizer v Nemčijo ter na Slovaško. 10 dijakov 2. letnika (z dvema spremljevalcema) je prakso opravljalo v Nemčiji. Delali so v salonu, si ogledali Berlin ter imeli še nekaj drugih strokovnih ekskurzij (obisk maskirnice, lepotne klinike, še ene frizerske srednje šole). 10  dijakov 3. letnika smeri frizer (z dvema spremljevalcema)  je prakso opravljalo na Slovaškem.  Praktični pouk so imeli v salonu  slovaške srednje šole (ki je poslala k nam na prakso svoje dijake oktobra 2013), spoznali so tudi slovaško kulturo in sodelovali na regijskem frizerskem tekmovanju (osvojili so 1. mesto za najbolj kretivno pričesko). Namen projekta je bil, da dijaki utrdijo in izboljšajo praktično znanje, pridobijo dodatno praktično znanje tudi izven svojega strokovnega področja, utrdijo in izboljšajo znanje angleščine, na novo usvojijo znanje nemščine in izboljšajo IKT-znanja. 
 
 • 2013-2014: Šola je bila vključena v mednarodni projekt Leonardo da Vinci Mobility z naslovom  HAIR
10 dijakov (in en profesor) sredje frizerske šole iz Slovaške (Stredná odborná škola, iz mesta Spišská Nová Ves) je  med 13. in 26. 10. 2013  prakso opravljalo na naši šoli. Projekt se je zaključil  s skupno modno revijo, ki so jo predstavili dijakom in zaposlenim naše šole. 
 
 • 2012-2014: Dvoletni mednarodni projekt Comenius - dvostranska šolska partnerstva z naslovom Slovakia and Slovenia: Similar, yet different
Obe šoli (slovaška in naša) sta (skupaj s profesorji)  obiskali druga drugo. Znotraj mobilnosti so dijaki odkrivali podobnosti in razlike med obema državama, saj nas drugi pogosto zamenjujejo. Obenem je potekalo delo na skupnem projektu - dijaki so odkrivali jame obeh dežel in si tako širili naravoslovno znanje. Postavili so tudi skupno internetno stran (izboljšava IKT-znanja), prilagodil se je kurikul pri ZGO, GEO in ANJ,  naučili so se osnov jezika partnerja (Slovaki so imeli 30-urni osnovni tečaj slovenščine, naši pa slovaščine), izdelali so tudi tudi večjezični slovar (v angleščini, slovenščini in slovaščini) ter zgibanko na temo jam. 
 
 • 2012-2013: Enoletni mednarodni projekt Leonardo da Vinci Mobility z naslovom: European team Spirit
Naši dijaki so prakso na nekoliko drugačen,  kreativnejši način,  opravljali v Nemčiji. 10 dijakov (4 strojni tehniki, 3 avtoserviserji, 1 tehnik računalništva in 2 tehniška gimnazijca) je v treh tednih prakse s pomočjo nemških in slovenskih mentorjev (tudi naših 2 spremljevalcev) izdelalo buggy na  el. energijo, delali so v mednarodnih timih skupaj s Španci, Hrvati in še eno skupino iz Slovenije. Pred odhodom so imeli 30-urni tečaj nemščine, v Nemčiji so opravili različne strokovne ekskurzije, ogledali so si ekološko samooskrbno posestvo (posestvo se samo oskrbuje z energijo preko sonca in vetra), glavno mesto Berlin, tovarno BMW v Leipzigu ter v Dresdnu tovarno VW. 
 
 • 2011-2012: Enoletni mednarodni projekt Leonardo da Vinci Mobility z naslovom Learning through work and culture
10 dijakov (programa strojni tehnik in računalnikar/tehnik računalništva) je skupaj z dvema spremljevalcema dva tedna preživelo v Nemčiji. Prakso so opravljali v različnih podjetjih, povezanih z njihovim strokovnim področjem, ogledali so si Leipzig in Berlin.  Pred odhodom so imeli 30-urni tečaj nemščine.
 
 • 2009-2010: Leonardo da Vinci Mobility projekt z naslovom Beauty on Stage
Dijaki italijanske frizerske srednje šole so prakso dva tedna opravljali v salonih na Obali. Končni rezultat projekta je bila skupna modna revija italijanske in naše šole, ki so jo predstavili vsem dijakom in zaposlenim Srednje tehniške šole Koper. 
 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux