STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Aktualni nacionalni projekti

  • NA-MA POTI (Naravoslovno-matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost)
                                 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 
Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov
 

Srednja tehniška šola Koper je vključena v projekt »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Srednja tehniška šola Koper sodeluje v projektu kot konzorcijski partner v vlogi razvojnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v sklopu 2: NARAVOSLOVNA IN MATEMATIČNA PISMENOST: SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV.

Cilj projektaje razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

 

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZ-ih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope ter strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot razvojni VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.  Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc dijakov. Uspešno izvedena strategija obsegacelovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

V ta namen smo na šoli oblikovali razvojni tim učiteljev, strokovnih delavcev, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od 1. do 4. letnika) ter učiteljev družboslovnih predmetov in jezikov (interdisciplinarnost).

 

Specifični cilji, ki jim v projektu sledimo, so:

·         interdisciplinarno reševanje problemov;

·         celovita krepitev kritičnega mišljenja dijakov in strokovnih delavcev;

·         reševanje problemov preko uporabe smiselnih in učinkovitih IKT;

·         razvoj novih didaktičnih pristopov in strategij naravoslovne ter matematične pismenosti s poudarkom na kritičnem mišljenju in reševanju avtentičnih problemov;

·         udejanjanje strategij prožnih oblik učenja.

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Projekt bo trajal do 30. 6. 2022.
 
 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux