Novosti - vpis v 4. letnikObvestila

Sprejeti kandidati na program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI  (šol. leto 2024/25)

Sprejeti kandidati na program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI  (šol. leto 2024/25)

V 4. letnik programa TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI   so sprejeti vsi kandidati, ki imajo najmanj 28 točk.

Prijavljene kandidate je šola izbrala na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz slovenščine, matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer je dijak lahko dobil največ 45 točk,
  • učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer je dijak lahko dobil največ 15 točk.

Kandidati, ki ste dosegli zadostno število točk (28 in več), ste s tem tudi vpisani. Po pošti boste dobili Sklep o sprejemu. Kandidati, ki na program niste bili sprejeti, se oglasite v svetovalni službi (1.16), kjer bomo za vas poskušali najti ustrezno rešitev in vam pomagali pri nadaljnjih postopkih.

Alenka Marčetič,

  svetovalna služba

Skip to content