Obvestila

Stanje prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/25 na dan 2. 4. 2024

Stanje prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/25 na dan 2. 4. 2024

Objavljamo tabele s točkami prijavljenih kandidatov po programih za vpis v prvi letnik v šol. letu  2024/25. Trenutno imamo 293 prijav.

Na program tehniška gimnazija se je na 56 razpisanih mest prijavilo 31 kandidatov. Na program strojni tehnik se je na 56 razpisanih mest prijavilo 44 kandidatov. Na program avtoserviser se je na 26 razpisanih mest prijavilo 46 kandidatov. Na program inštalater strojnih inštalacij se je na 26 razpisanih mest prijavilo 38 kandidatov. Na program mehatronik operater se je na 26 razpisanih mest prijavilo 21 kandidatov. Na program računalnikar se je na 56 razpisanih mest prijavilo 42 kandidatov. Na program frizer se je na 26 razpisanih mest prijavilo 48 kandidatov. Na program pomočnik v tehnoloških procesih se je na 16 razpisanih mest prijavilo 23 kandidatov.

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom pa imajo kandidati možnost, da do 23. aprila 2024 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Za vsa vprašanja v zvezi z vpisom sva vam na voljo svetovalni delavki Alenka Marčetič (alenka.marcetic@sts.si) in Kim Pletikos Pucer (kim.pletikos-pucer@sts.si).

Kim Pletikos Pucer,

svetovalna delavka

Skip to content