Zgodovina šole

Zgodovina šole

V petdesetih letih 20. st. je z izgradnjo novih tovarn (Tomos, Lama, Mehanotehnika) na Obali nastala potreba po izobraževanju za potrebe industrije. V ta namen je bila leta 1956 ustanovljena Industrijska kovinarska šola Koper, ki je skozi svojo zgodovino večkrat spremenila ime. Prve ure pouka so potekale v učilnicah Vajenskega doma, praktični pouk pa v tovarni Tomos.
Leta 1958 se je pričelo z gradnjo nove šole, v katero so se preselili že spomladi 1959. Istega leta je šolanje zaključila prva generacija učencev. Šola je bila  1961. leta preimenovana v Šolski center kovinarske stroke Koper. Zaradi naraščajočih potreb Obalno-kraške regije po višješolskem študiju je šola skupaj z gospodarstvom in Fakulteto za strojništvo Ljubljana leta 1960 pričela izvajati višješolski študij ob delu, ki je bil nato leta 1992 ukinjen.
V  šolskem letu 1969/70  je bila dejavnost šole dopolnjena z delovodsko šolo za strojnike in avtomehanike ter poklicno šolo za izobraževanje odraslih, ob tem pa še z različnimi tečaji in dopolnilnimi izobraževanji za delavce v podjetjih. Ker je na šoli prevladovalo poklicno izobraževanje, še posebej veliko je bilo število  avtomehanikov, voznikov in avtomehaničnih delovodij, se je leta 1973 ime spremenilo v Poklicno kovinarsko in avtomehanično šolo Koper. Ob prehodu na usmerjeno izobraževanje se je šola znašla v hudi prostorski stiski.  Rešitev iz težav bi bila gradnja nove šole.  Načrti  žal  niso bili izpeljani. Da bi vsaj deloma omilili problem s prostori, so adaptirali del starega dijaškega doma (»stavba B«) in tako povečali število učilnic. Z uvedbo usmerjenega izobraževana leta 1981 se je šola preimenovala v Srednjo kovinarsko in prometno šolo Koper. V osemdesetih letih se je  pričela  doba uporabe računalnikov in CNC-tehnologije. Leta  1988  je bila odprta sodobna CNC-učilnica, kar je bil velik korak pri učenju na računalniško vodenih strojih.  V okviru šole je v tem obdobju delovala Avtošola, pa tudi dislocirani oddelki v Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. Leta 1991 je šola dobila dobro opremljeno računalniško učilnico, vezano v računalniško mrežo. Naslednja leta prinesejo prenovo programov.  V šolskem letu 1995/96 se je pridobilo novo opremo za potrebe praktičnega pouka v avtomehanični delavnici. Istega leta je šola uvedla nov program in vpisala prve frizerje, s tem pa pridobila tudi opremljene frizerske salone. Leta 1996 je bila urejena druga računalniška učilnica in šola je dobila status izobraževalnega centra na področju računalništva za Ministrstvo za šolstvo in šport. V šolskem letu 1998/99 je bil vpeljan nov program – tehniška gimnazija, smer strojništvo in računalništvo.
Zaradi raznolikosti smeri in programov se je šola leta 2000 ponovno preimenovala, in sicer v Srednjo tehniško šolo Koper.  V letu, ko je  šola praznovala 50-letnico (2006), je med Ministrom za šolstvo in šport,  finančno ustanovo LB Lizing in podjetjem SCT končno prišlo do podpisa listine o izgradnji nove šole z obljubo, da bo ta zgrajena leta 2008. Otvoritev novih prostorov Srednje tehniške šole Koper je bila 29. novembra 2010, pouk pa se je pričel 3. januarja 2011.
Skip to content