MIC

Kaj je MIC?

Medpodjetniški izobraževalni center (v nadaljevanju MIC) je organizacijska enota javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju vzgoje in izobraževanja. Šola v njem lahko izvaja del praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, priprave za kandidate na mojstrske, delovodske in poslovodske izpite, preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, praktični del zaključnih izpitov ter poklicne mature in podobno. V MIC-u se lahko izvajajo usposabljanja za potrebe tehnoloških sprememb v delovnih procesih, kar pripomore k zviševanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva v regiji.
a young woman sits opposite a counsellor and chats happily . They are sitting on armchairs in the counsellor's office . The young woman is smiling as she listens to the advice.
academics-02-image-03

Stik

Vodja MIC-a:  Angel Šav, angel.sav@sts.si, 040 777 626, 05 662 52 70

Administratorka MIC-a: Alenka Jenko, obala.mic@gmail.com, 05 662 52 30 Fax: 05 662 52 78

Skip to content