Iskalnik:
Meni:
Kontakt

Ravnatelj: Iztok Drožina
Pomočnica ravnatelja: Natalija M. Ambrožič
Vodja praktičnega pouka: Andrej Bizjak
Šolska svetovalna služba: Alenka Marčetič
Poslovna sekretarka: Alma Grando
Računovodkinja: Lidija Kotnik
Knjižničarka: Mojca Ivančič
Vodja izobraževanja odraslih: Dušan Šircelj

Telefonske številke

Tajništvo: 05/662 52 60

Ravnatelj: 05/662 52 61
Pomočnica ravnatelja: 05/662 52 62
Vodja praktičnega pouka: 05/662  52 70

Izobraževanje odraslih: 05/662 52 63 in vpis@sts.si


Šolska svetovalna služba: 05/662 52 64
Računovodstvo: 05/662 52 66
Knjižnica: 05/662 52 75
Zbornica: 05/662 52 65
Faks: 05/662 52 67

E-mail naslova: info@sts.si in tajnistvo@sts.si

Naslov šole:
Šmarska cesta 4e, 6000 Koper


Uradne ure


Tajništvo: vsak delovni dan od 9.30 do 10.30 in od 12.00 do 12.30

Pomočnica ravnatelja: vsak dan od 9.00  do 10.30
Šolska svetovalna služba: vsak delovni dan od 7.00 do 14.00
Knjižnica: vsak delovni dan od 07.00 do 14.30