Iskalnik:
Meni:
Kontakt

Ravnatelj: Iztok Drožina
Pomočnica ravnatelja: Natalija M. Ambrožič
Vodja praktičnega pouka: Aleksander Pohlen
Šolska svetovalna služba: Alenka Marčetič
Poslovna sekretarka: Alma Grando
Računovodkinja: Lidija Kotnik
Knjižničarka: Mojca Ivančič
Vodja izobraževanja odraslih: Anja Falkner

Telefonske številke

Tajništvo: 05/662 52 60

Ravnatelj: 05/662 52 61
Pomočnica ravnatelja: 05/662 52 62
Vodja praktičnega pouka: 05/662  52 70

Izobraževanje odraslih: 05/662 52 63 in vpis@sts.si


Šolska svetovalna služba: 05/662 52 64
Računovodstvo: 05/662 52 66
Knjižnica: 05/662 52 75
Zbornica: 05/662 52 65
Faks: 05/662 52 67

E-mail naslova: info@sts.si in tajnistvo@sts.si

Naslov šole: Izolska vrata 2, 6000 Koper
(nova lokacija: Šmarska cesta 4e)


Tajništvo: vsak delovni dan od 9.30 do 10.15 in od 12.40 do 13.10

Pomočnica ravnatelja: vsak dan od 9.00  do 10.30
Šolska svetovalna služba: vsak delovni dan od 7.00 do 14.00

Tajnica splošne mature: vsak torek od 10.15 do 11.00

Tajnica poklicne mature: vsak ponedeljek od 11.55 do 12.40 in vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00

Tajnica zaključnega izpita: vsako sredo od 9.35 do 10.15

Vodja izobraževanje odraslih: vsak ponedeljek od 10.30 do 13.30

Knjižnica: vsak delovni dan od 07.00 do 14.30